BONJOUR

HELLO

YES

NON

OUI

Jean SobieskiJEAN_SOBIESKI.html

SALUTGOSAMIGOS